Rodinám dojdou síly a padnou vyčerpáním, varuje ředitelka Dětí úplňku

Datum publikace: 30. 04. 2020
Periodikum:
novinky.cz
Není možné, aby v momentě, kdy se otvírají obchody, museli pečující lidé a jejich děti čekat s otevřením stacionářů až do 8. června. Vládní plán rozvolňování sociálních služeb kritizuje Veronika Žáčková, ředitelka spolku Děti úplňku, který se zabývá pomoci rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.

Na webu jste zkritizovali vládu, že nepospíchá s rozvolněním sociálně aktivizačních služeb. Terénní služby se otevřou 11. května, denní stacionáře až začátkem června. Jak se pomalé rozvolňování dotýká rodin s dětmi s poruchou autistického spektra?

Rodiny, ve kterých žijí lidé s autismem spojeným s intelektuálním hendikepem jsou dlouhodobě přetíženy velmi náročnou péčí o své blízké. Často fungují v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Jedinou úlevou pro ně mohou být sociální služby. Jejich kapacity jsou však naprosto nedostačující i bez omezení nouzovým stavem. Uzavřením některých druhů služeb, zejména denních a týdenních stacionářů, se tyto rodiny ocitají na pokraji naprostého vyčerpání. Dopady jsou extrémní jak na pečující, kteří po sedmi týdnech vypjetí nemají sílu bez přestávky pečovat, tak na samotné děti a mladé lidi s kombinovanými postiženími, často právě na osoby s poruchou autistického spektra. Rozvíjí se u nich nejen stres a úzkost, ale i agrese a obtížně zvladatelné stavy.

A co další příbuzní, ti nemohou s péčí pomoci?

Řadě rodin odpadla právě i možnost neformální podpory prarodičů či širší rodiny – kvůli obavě z nákazy jedné či druhé strany. Rodiče ale nemohou nechat děti samotné doma ani využívat možnosti práce z domova. A to je další riziko – kromě absolutního vyčerpání z celodenní 24hodinové péče bez možnosti vydechnutí či odpočinku, dochází často i ke snížení příjmů nebo hrozí ztráta zaměstnání.

Jak na situaci reagují poskytovatelé služeb? Oni terén musí dobře znát.

Někteří poskytovatelé se snaží pružně reagovat na vzniklou situaci a posilují kapacity terénních služeb jako osobní asistenci, snaží se rodinám dodat podporu a pomoc. Různě improvizují a vytváří velmi kreativní a zároveň efektivní řešení, aby rodinám i přes všechna opatření co nejvíce ulehčili.

Nedává ale smysl, aby v současné době, kdy se karanténní opatření vlády rozvolňují v obchodech, různých službách, při pohybu na veřejnosti, byly některé sociální služby otevřené a jiné zavřené, nebo se otevíraly až za několik týdnů. Je potřeba, aby MPSV urychleně zpracovalo a vydalo metodické pokyny, jak služby provozovat v době pandemie, jak efektivně chránit před nákazou covid klienty i zaměstnance, přizpůsobovat režimy poskytování služeb. Není na místě poskytovat služby ve skupinách, ale pro individuální kontakt při dodržení karanténních opatření a využití ochranných pomůcek, prostor je. A pro řadu rodin by to představovalo podporu, nutnou pomoc těsně před zhroucením.

Jak na tyto rodiny doléhá situace kolem koronavirové pandemie a restriktivních opatření obecně?

Pochopitelně má řada rodin velké obavy z možné nákazy, bojí se co bude s dětmi či dospělými, pokud oni jako pečující onemocní, kdo se o ně postará, co se bude dít a na koho se mají v takovém případě vůbec obrátit. V některých případech se bojí i o své děti, obzvláště pokud by jejich nákaza znamenala další zdravotní komplikace. Zároveň ale není možné rodiny nechat tak dlouho bez podpory v péči. Jsou potřeba jasná bezpečnostní a hygienická opatření, dostatek ochranných pomůcek a dostatek informací a zdrojů pro poskytovatele, aby i pro všechny tyto rodiny byla péče dostupná. A to v tuto chvíli může udělat jedině vláda. Pokud tedy nechce čekat, až rodinám dojdou síly a padnou vyčerpáním.

Jednáte s ministerstvem práce a sociálních věcí, jak jednání probíhají?

Ministerstvu jsme předali výsledky hloubkového šetření dopadů současné situace na osoby se zdravotním postižením a na pečující. Jsou zdrcující. Ukazují, že sociální služby patří, stejně jako zdravotní služby, mezi veřejné služby v první linii a jejich výpadek má bezprostřední kritické dopady na jejich klienty. Účastníme se jednání pracovní skupiny pro rozvolňování restriktivních opatření v sociálních službách. Ministerstvu jsme doporučili, aby otevřelo služby denních a týdenních stacionářů v omezeném režimu, například při snížené kapacitě a aplikaci pravidelného testování zaměstnanců i klientů. Ministerstvo dílčím způsobem harmonogram upravilo, ale opravdu není možné, aby pečující lidé a jejich děti čekali na otevření stacionářů až na 25. května, respektive 8. června.

Celý článek najdete na Novinky.cz.

Související články na portálu Šance Dětem

Ležící děti