Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce

Datum publikace: 02. 05. 2021
Periodikum:
feedit.cz
V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist. Organizátorem akce je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Federace dětských domovů, společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně, které jsou také aplikačním garantem projektu Persist. Cílem výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. Projekt potrvá až do roku 2022. Výzkum je financován Technologickou agenturou ČR.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vládním opatřením se akce uskutečnila v on-line režimu. I přesto byl o akci zájem a zúčastnilo se ho téměř sto odborníků zabývajících se výchovou a vzděláváním dětí v dětských domovech. 

Workshopem provázela spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Gabriela Štiková. Ta v úvodu představila novou platformu pro vychovatele dětských domovů. „DOMOVY SOBĚ na sociálních sítích se ukázaly jako smysluplné, a proto jsme se rozhodli na ně navázat a připravit web DOMOVY SOBĚ. Cílem webových stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdílení zkušeností a vzdělávání vychovatelů v dětských domovech. Zároveň chceme touto cestou a vznikem komunity vychovatelů podpořit význam jejich každodenní práce, která často není doceněna,“ vysvětlila ke smyslu Domovy sobě Gabriela. 

Další příspěvek patřil novinkám z Federace dětských domovů CŘ. Jana Koubová, předsedkyně Federace dětských domovů ČR a ředitelka DD Staňkov úvodem vstupu poděkovala všem pracovníkům dětských domovů a dalších zařízeních za práci v těchto těžkých časech, které doteď nikdo nezažil. Dále informovala: „Výbor FDD nespí a stále pracuje, nyní online. V únoru jsme napsali dopis ministrovi Plagovi k situaci a vyčerpávající práci v DD a dalších zařízeních, vč. těžkostí při distanční výuce. Apelovali jsme také na včasné očkování pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Naší snahou je také lepší ohodnocení našich pracovníků, ve vyšší platové třídě. Odpovědi pana ministra byly vesměs odmítavé…“ 

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2021/04/27/probehl-workshop-k-vyzkumu-persist-ktery-se-zabyva-integraci-deti-z-dd-do-spolecnosti-a-jejich-adaptaci-na-trhu-prace/

člověk v práci