Praha připraví novou rovnoměrnou síť adiktologických služeb

Datum publikace: 08. 06. 2022
Periodikum:
prazskenovinky.cz
Současná síť služeb není schopna plnit svou funkci, tedy chránit zdraví obyvatel Prahy a pomáhat lidem se závislostí vracet se do normálního fungování ve společnosti. Po schválení materiálu bude následovat jednání mezi hlavním městem, městskými částmi a poskytovateli služeb o tom, kde konkrétně vzniknou nové služby. Praha disponuje veškerými potřebnými předpoklady a zdroji pro to, aby měla jednu z nejlepších sítí adiktologických služeb v Evropě.

Analýza dostupnosti a potřebnosti adiktologických služeb, kterou pro Prahu připravila Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, přinesla důležité poznatky: substituční léčba je dostupná pouze pro 16 % potřebných pacientů, detoxifikace jen pro 6 %. Kontaktní centra jsou ve městě pouze tři ve srovnání s optimálním počtem devíti. Zcela chybí krátkodobá stabilizace nebo dlouhodobá péče o stárnoucí klientelu. Nízkoprahové služby se dlouhodobě pohybují na hraně potřebné personální i prostorové kapacity, kapacita ambulantních služeb je nedostatečná, zejména pro cílové skupiny dětí a dorostu a osob s duálními diagnózami. Omezená kapacita a dlouhé čekací doby byly zjištěny také u služeb detoxifikace, rezidenční léčby a následné péče.

Hlavní město Praha se s obtížemi při budování sítě adiktologických služeb potýká dlouhodobě. Situaci opakovaně zmiňují krajské i národní strategické materiály. V Praze doposud neexistoval odborný ani politický konsensus na podobě potřebné sítě adiktologických služeb. „Potvrzuje se, že je třeba, aby jednotlivé městské části mnohem více spolupracovaly s magistrátem na řešení této problematiky. Když politikům na jedné straně vadí závislí lidé v ulicích, ale na druhé straně se bojí vytvořit ve své městské části zázemí, kde se o závislé lze postarat a z ulic je dostat, nemůžeme problém vyřešit,“ říká k tomu Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Celý článek najdete zde: http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/praha-pripravi-novou-rovnomernou-sit-adiktologickych-sluzeb/

Související články:

injekční stříkačky