Praha otevře nové centrum podpory náhradních rodičů, péči pěstounů podpoří také skrze Sociální nadační fond

Datum publikace: 20. 06. 2022
Periodikum:
regionpraha.cz
Na Výtoni vznikne nové Středisko pro podporu náhradních rodičů. Pěstouni a adoptivní rodiče získají zázemí pro vzdělávání a sdílení zkušeností, v budově vznikne také sklad vybavení pro děti. Od srpna bude také pěstounské rodiny podporovat Praha skrze Sociální nadační fond, u kterého bude možné zažádat o příspěvek na terapie, pomůcky pro děti s postižením nebo nenadálé situace v pěstounské rodině.

„Stále hledáme další cesty, jak pěstouny či adoptivní rodiče podpořit. Dělají skvělou a nenahraditelnou práci. Potřebujeme nejen hledat nové náhradní rodiče, ale podporovat i ty stávající, aby měli dost sil na péči o velmi zraněné děti. Přeji si, aby Praha dokázala krýt pěstounům záda a pomáhala jim zvládnout často frustrující střety se systémem náhradní rodinné péče, který bohužel v Česku ne vždy stojí na straně dětí,” říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Středisko pro podporu náhradních rodičů vznikne na Výtoni nejpozději na podzim. Bude ho v úzké spolupráci s pěstounskými organizacemi provozovat Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, které vzniklo po transformaci dětského domova na Zbraslavi.

Celý článek najdete zde: https://www.regionpraha.cz/zpravodajstvi/praha-otevre-nove-centrum-podpory-nahradnich-rodicu-peci-pestounu-podpori-take-skrze-socialni-nadacni-fond-175043/

muž a dítě