Poradna ke koronaviru: Jak platit soukromé školy? Jak žádat o odklad?

Datum publikace: 06. 04. 2020
Periodikum:
denik.cz
Pokud dítě navštěvuje soukromou MŠ nebo ZŠ, je rodič bez ohledu na text smlouvy (v níž se na zásah vyšší moci většinou nepamatuje) osvobozen od platby za měsíc duben, pokud budou školy zavřené? Jak to bude s platbami za kroužky na 2. pololetí, kdy rodiče uhradili celou částku v lednu? Budou školy automaticky alikvotní částku vracet?

U soukromých mateřských a základních škol se otázka školného řídí smlouvou uzavřenou mezi školou a zákonným zástupcem a existence či neexistence povinnosti zaplatit školné, případně nárok na slevu, se řídí touto smlouvou a dále pravidly, která obsahuje občanský zákoník. Právní posouzení se bude odlišovat případ od případu podle nastavení smluvního vztahu, aktivity školy při výuce na dálku atd.

Pokud jde o kroužky, které jsou organizovány školou a nejsou nyní kvůli omezením vůbec organizovány, pak  by mělo být logickým důsledkem zproštění plateb nebo vrácení části poplatku. Ale i zde se nejedná o platby regulované školskými předpisy, ale o smluvní vztah, a proto platí podobné podmínky, jaké jsou uvedeny výše u dotazu 1.

Jak mohu při zápisu žádat odklad školní docházky, když je pedagogicko–psychologická poradna zavřená?
Ministerstvo školství kvůli šíření koronaviru doporučilo činnost poraden omezit tak, aby zajišťovaly jen nejnutnější služby, včetně vyřizování žádostí o odklad školní docházky. Pokud poradna dočasně nefunguje a přerušila přímé kontakty s klienty, nic se neděje. Ministerstvo letos prodloužilo lhůtu pro odevzdání doporučení z poradny z konce května na konec srpna. Dítě tedy klidně v termínu od 1. do 30. dubna do 1. třídy ZŠ zapište, ale během léta můžete po získání doporučení z poradny požádat o odklad.

Celý text s dalšími dotazy a odpověďmi MŠMT najdete zde:

https://www.denik.cz/z_domova/poradna-deniku-ke-koronaviru-jak-to-bude-s-platbami-u-soukromych-skol-20200403.html

 

Související články a další informace na portálu Šance dětem: