Početnější rodiny s dětmi jsou chudší

Datum publikace: 23. 06. 2022
Periodikum:
statistikaamy.cz
V každé třetí domácnosti v ČR žije alespoň jedno vyživované dítě. Jak jsou na tom s penězi?

V České republice má 1,5 milionu domácností alespoň jedno vyživované dítě. Je to zhruba třetina z celkového počtu domácností u nás. Téměř tři čtvrtiny domácností s dětmi jsou tzv. čisté úplné rodiny, které tvoří dvě dospělé osoby (vesměs rodiče) s jedním či více dětmi. Zhruba 13 % tvoří čisté neúplné rodiny, což jsou domácnosti s dětmi, v nichž chybí jeden z rodičů. Hovoříme o nich běžně jako o samoživitelkách s dětmi, neboť v drtivé většině se jedná o ženy, které žijí samy se svými dětmi po rozchodu s partnerem. Plných 10 % tvoří tzv. smíšené úplné rodiny, tedy domácnosti, kde se nachází ještě nějaká další osoba (např. babička dítěte nebo již ekonomicky aktivní starší sourozenec). Pod 3 % je smíšených neúplných rodin, v nichž kromě jednoho rodiče s dítětem žije ještě další člen domácnosti (zpravidla příbuzný). Poslední, nejmenší skupinu s dětmi tvoří tzv. nerodinné domácnosti, ve kterých se většinou jedná o soužití prarodiče s vnoučetem.

Celý článek najdete zde: https://www.statistikaamy.cz/2022/06/23/pocetnejsi-rodiny-s-detmi-jsou-chudsi

chlapec