Návrh ministryně Maláčové na změnu dávek může zhoršit kvalitu života u mnoha z těch, kteří potřebují pomoci nejvíce

Datum publikace: 23. 04. 2020
Periodikum:
romea.cz
Tisíce osob ohrožených ztrátou bydlení, navyšování počtu dětí odebíraných z rodin a zhoršení kvality života u řady osob, které potřebují od státu podporu nejvíce.

To jsou pravděpodobné dopady případné realizace návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na přísnější systém dávek na bydlení. Dvě dosud dostupné dávky na bydlení (příspěvek a doplatek na bydlení) by se v rámci těchto opatření měly sloučit v jednu. Příspěvek na bydlení je dávka, která má zajistit udržení rodin se středními a nižšími příjmy v přiměřeném bydlení v bytech. Doplatek na bydlení je pak dávkou v hmotné nouzi, který je poskytován jako krizová pomoc.

Současně se sloučením pod jednu dávku (přídavek na bydlení) by se razantně zvýšil práh dosažení této dávky. O finanční pomoc na bydlení by například přišli lidé bydlící v nevyhovujících bytech, rodiče dětí s vysokým počtem zameškaných hodin ve škole nebo lidé, kteří nebudou aktivní při hledání zaměstnání a nebudou spolupracovat s úřadem práce.

Navrhovaná opatření by se dotkla osob, které nejvíce vyžadují podporu, o kterou by v nové situaci přišly. Do platební neschopnosti by se mohli dostat klienti azylových domů nebo rodiny v hmotné nouzi žijící na ubytovnách. Zároveň by bylo velmi obtížné přesunout tyto rodiny do komerčního bydlení. Rodina totiž v takové situaci první měsíce po nastěhování nebude dostávat přídavek odpovídající novému nájemnému, ale přídavek odpovídající dávce, kterou dostávala v původním ubytování.

Ministryně Maláčová hovoří o tomto záměru jako o boji s chudobou a zneužíváním dávkového systému. Zmiňovaná opatření však spíše mohou uvrhnout řadu lidí do ještě větší nouze. Co asi nejvíce bije do očí, je již zmíněné odebrání přídavku na bydlení rodičům v návaznosti na školní docházku jejich dětí. Konkrétně by toto opatření hrozilo v situaci, kdy dítě zamešká více než sto hodin. Toto opatření v sobě zrcadlí naprosté nepochopení úlohy státu a zároveň absenci porozumění lidem v nouzi.

 

Celý text najdete zde:

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/lenka-spanihelova-navrh-ministryne-malacove-na-zmenu-davek-muze-zhorsit-kvalitu-zivota-u-mnoha-z-tech-kteri-potrebuji