Motolští radiologové vydali Doporučení, jak vyšetřovat děti s podezřením na týrání

Datum publikace: 19. 05. 2021
Periodikum:
detskyrentgen.cz
Lékaři z 2. lékařské fakulty UK ve spolupráci s právničkou z 1. lékařské fakulty UK připravili návod,
jak vyšetřovat děti, u kterých existuje podezření, že se staly obětí fyzického násilí. Příručka s názvem
„Postavme se na stranu dětí: Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření
na týrané dítě“ vychází z obsáhlé zahraniční literatury, a kromě medicínských vědeckých poznatků
vysvětluje i české právní aspekty péče o tyto dětské pacienty.

Tématu podezření na týrané dítě je věnovaný také X. Motolský den zobrazování v dětské radiologii,
který se koná 27. května 2021. Vedle autorů publikace na něm vystoupí přední evropská odbornice
na hodnocení rentgenových snímků dětských kostí.

Podle výzkumů, na kterých se nová Doporučení zakládají, jsou nejčastěji týrány děti do jednoho
roku věku. U takto malých dětí jsou lékaři jedni z mála lidí mimo okruh rodiny, kteří mohou týrání
odhalit a dětem pomoci. Musí však při vyšetřování postupovat bezodkladně a efektivně. Studie
ukazují, že násilí dětech se často opakuje, stupňuje a mnohdy končí i smrtelnými úrazy.
Jak říká hlavní autorka MUDr. Eliška Popelová z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole:
„Péče o děti s podezřením na týrání představuje jednu z nejnáročnějších situací v ordinacích
lékařů pracujících s dětmi. Prvním krokem je vůbec pomyslet na možnost, že se dítě stalo obětí
fyzického násilí. Pokud pojmeme toto podezření, musíme provést nezbytné kroky k tomu, abychom
ho potvrdili, nebo vyvrátili. A velmi důležitou roli v tom hrají právě zobrazovací metody.“
Příručka obsahuje praktické informace, které usnadní praxi na radiologickém oddělení – především
technické postupy vyšetření a typické nálezy, příklady z praxe, zákonné povinnosti zdravotníků, ale
i tipy na usnadnění komunikace s dětskými pacienty a jejich zákonnými zástupci. Publikaci schválil
výbor Radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V červnu bude tištěná
příručka distribuována do všech českých nemocnic a bude ke stažení online.
Téma a publikaci autoři blíže představí 27. května 2021 na X. Motolském dnu zobrazování v dětské
radiologii.
O zajímavé kazuistiky se podělí britská profesorka Amaka Offiah, předsedkyně Child
Abuse Taskforce při European Society of Pediatric Radiology
. Dotazy na právní aspekty zodpoví
JUDr. Šárka Špeciánová, jež se věnuje medicínskému právu a sociálně-právní ochraně dětí. Lékaři
z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole
budou přednášet o doporučených postupech
pro zobrazování a typických radiologických nálezech týraných dětí.

Více k programu Motolského dne zde: http://www.detskyrentgen.cz/proodborniky.html.
 

rentgen zlomeniny klíční kosti