Mluvit s mladistvými o problematice alkoholu je účinná prevence. Kampaň Pojďme o tom mluvit! v rámci projektu Respektuj 18 rodičům radí, jak na to.

Datum publikace: 13. 05. 2022
Periodikum:
feedit.cz
Koronavirová situace se podle názorů rodičů mohla odrazit i na přístupu mladistvých k alkoholu. Každý třetí rodič je přesvědčen, že nezletilí během koronavirové situace pili více než před pandemií. Nejčastěji je to podle nich z nudy, nadmíry volného času, ale také ze stresu a depresí. Dlouhodobý projekt Respektuj 18 u příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. května), připomíná svou aktivitu Pojďme o tom mluvit, kterou spustil na podzim minulého roku. Jejím cílem je začít v rodinách otevřeně komunikovat s mladými lidmi o alkoholu, a předejít tak řadě problémů. Do projektu jsou zapojeni odborníci na závislosti mladistvých a pomáhají lidem, kteří o konzultaci projeví zájem.

Koronavirová pandemie mohla ovlivnit přístup mladistvých k alkoholu a někteří rodiče se dokonce domnívají, že mají mladiství k alkoholu nyní blíže. Vyplynulo to z průzkumu mezi rodiči, který se v rámci projektu Respektuj 18 uskutečnil v prosinci 2021. Třetina dotazovaných (34 %) rodičů se domnívá, že nezletilí v době pandemie konzumovali alkohol více než před ní. Hlavní příčinou je podle nich nuda (33 %), nadmíra volného času (16 %), ale také stres a deprese (12 %), kterými nezletilí v dnešní době procházejí. „V mnoha našich aktivitách cílíme na prevenci konzumace alkoholu mladistvými. Proto jsme s plzeňským magistrátem, Centrem protidrogové prevence a terapie a Společností Podané ruce v rámci již fungujícího společného projektu Respektuj 18 loni spustili online aktivitu s názvem Pojďme o tom mluvit! Ta má za cíl vyvolat diskuzi v rodinách o problematice alkoholu u mladistvých a pomoci tam, kde je třeba. Právě rodina má v prevenci nezastupitelnou funkci, proto si naši dlouhodobou kampaň připomínáme nyní u příležitosti Mezinárodního dne rodiny,“ uvádí Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje. 

Celý článek najdete zde: https://feedit.cz/2022/05/11/mluvit-s-mladistvymi-o-problematice-alkoholu-je-ucinna-prevence-kampan-pojdme-o-tom-mluvit-v-ramci-projektu-respektuj-18-rodicum-radi-jak-na-to/

sklenice vína