Lidem pečujícím o děti s autismem pomůže „homesharing“

Datum publikace: 29. 01. 2020
Periodikum:
msk.cz
Takzvaný homesharing ulehčuje rodinám, které se starají o děti s autismem a těžkým mentálním postižením, umožňuje pečovatelům zregenerovat síly. Díky 200tisícové krajské dotaci bude moci o homesharing rozšířit své služby i organizace MIKASA z. s.

Uvědomujeme si, jak náročná a vyčerpávající je péče o osoby s autismemVelmi často se stává, že rodiny pečující o osoby s autismem žijí kvůli tomu izolovaně, jejich okolí jim poskytuje jen minimální nebo vůbec žádnou podporu. Péče bývá totiž nepřetržitá, bez možnosti regenerace či psychické rekonvalescence. Proto kraj podporuje aktivity, které by těmto rodinám byly tou pomyslnou pomocnou rukou a pomohly jim v jejich nelehkém životě. Jednou z nich je tento moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil.

Homesharing je v zahraničí osvědčený způsob pomoci všem pečujícím o osoby s poruchou autistického spektra, v České republice je novinkou. „Jde o sdílenou péči, kdy se pečlivě vybraní a proškolení jednotlivci, páry nebo rodiny pravidelně starají o postižené dítě mimo jeho domov. Hostitelská rodina tráví s dítětem společně čas, mohou si například uvařit oběd, hrát si nebo jít na procházku. Po návštěvě pak odvezou dítě zpět domů. Délka a frekvence takovýchto návštěv může být různá, od jedné hodiny či odpoledne v týdnu, po celý víkend, vše podle dohody a potřeby. Hostitelské rodiny nejsou profesionální pečovatelé, jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat, lidé s empatií, trpělivostí a tolerancí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Upozornil, že díky homesharingu získává dítě s autismem nové sociální kontakty, zkušenosti a dovednosti, podporuje se v samostatnosti, vytváří si novou síť vztahů mimo svou biologickou rodinu. Pečující pak mají možnost regenerovat síly pro každodenní náročný provoz, řešit další záležitosti, třeba zajít k lékaři, na úřady, věnovat se sourozencům dítěte nebo vlastním volnočasovým aktivitám.

„Tento způsob pomoci pečujícím rodinám je navíc přirozenější a levnější než obvyklé odlehčovací pobyty poskytované sociálními službami. Sdílením péče se povědomí o zdravotním postižení přirozeně šíří ve společnosti, jde tak o nenásilnou formu osvěty a destigmatizace,“ dodal náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Celé znění článku již bohužel není dostupné.

Související články na portálu Šance dětem:

Dítě na podložce