Lékaři zavedli v ČR revoluční metodu rekonstrukce nohy u dětí s vrozeným pakloubem bérce

Datum publikace: 14. 08. 2022
Periodikum:
sciencemag.cz
Vrozený pakloub bérce (CPT) je velice vzácné onemocnění dolní končetiny. V ČR se rodí 1-3 pacienti ročně. Tato diagnóza je často spojena s neurofibromatozou typu I. Onemocnění postihuje vždy jen jednu končetinu. Dítě se rodí, buď již se zlomenou holenní kostí, nebo s deformitou a ke zlomenině dochází až po narození, často ještě v prvním roce života. Pokud se jednou holenní kost zlomí, konzervativní zhojení je prakticky nemožné.

Dosud byli pacienti léčeni různými operačními postupy, které dávají celosvětově úspěšnost cca do 50%. V případě zhojení holenní kosti je nadále vysoké riziko refraktury (opětovného zlomení kosti). V průměru tito pacienti historicky prodělali v průběhu dětství 8-12 operačních zákroků a nezřídka situace končila amputací nebo zcela nefunkční končetinou. Navíc většinu dřívějších operačních metod bylo možno užít až po 3-4. roce věku dítěte. Do této doby často děti nebyly schopny samostatné chůze.

Celý článek najdete zde: https://sciencemag.cz/lekari-zavedli-v-cr-revolucni-metodu-rekonstrukce-nohy-u-deti-s-vrozenym-pakloubem-berce/

lékaři