Karanténa: zdravotně postižení strádají

Datum publikace: 28. 07. 2020
Periodikum:
novinky.cz
O výrazném dopadu koronavirové pandemie se přesvědčili především zdravotně postižení a lidé, kteří o ně pečují. Tyto skupiny vnímají, že dostupnost zdravotní péče se během karantény významně zhoršila, stejně jako informovanost pacientů a jejich blízkých. Ministerstvo zdravotnictví, které nedávno jednalo se zástupci postižených, slíbilo nápravu.

Ačkoliv karanténa v ČR už skončila, některé její neblahé důsledky přetrvávají. O tom se přesvědčila Ivana z Prahy, jejíž matka, pacientka s roztroušenou sklerózou, nastoupila do nemocnice těsně před začátkem karantény s banálním zánětem. S ním byla hospitalizována dříve už několikrát a rodina ji vždy v nemocnici navštěvovala a pomáhala jí udržet psychiku i mobilitu.

Se začátkem karantény se ale nad Ivaninou mámou v nemocnici doslova zavřela voda. Rodina ji nesmí dodnes navštívit, a to po několika měsících.

„Komunikujeme jen pomocí SMS. Její stav se rapidně zhoršil, nepohybuje se vůbec, přidaly se komplikace v podobě proleženin a hlavně psychické potíže kvůli mnohaměsíční izolaci,“ řekla Právu Ivana, jejíž totožnost redakce zná.

Čtyřicet tisíc zasažených

Její rodina se snaží maminku vzít do domácí péče. „Nemocnice nám neustále brání maminku navštívit. Jsme bezradní, jak si převzetí do domácí péče vydupat, jak postupovat, a pochybnosti o postupu nemocnice sílí,“ řekla Ivana.

Není však sama, kdo se musí potýkat se smutnými následky karantény – podobně jsou na tom desetitisíce lidí. Podle srovnávacího šetření Aliance pro individualizovanou podporu (AIP), která sdružuje přes čtyřicet organizací, uvádělo zhoršenou dostupnost zdravotní péče 83 procent dotázaných. Aliance provedla šetření v závěru karantény a navázala na průzkum, který prováděla na jejím začátku.

Celý text najdete zde: https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/karantena-zdravotne-postizeni-stradaji-40330098