Je třeba redukovat stres. Izolace může u osob s autismem zvyšovat agresi, říká odborník

Datum publikace: 30. 03. 2020
Periodikum:
zpravy.aktualne.cz
Uzavření stacionářů, omezené vycházky a narušení každodenního režimu, těmto výzvám dnes čelí i lidé s autismem nebo mentální retardací. Náhlé změny jim mohou navodit úzkostlivé stavy a deprese. Klíčové je umět jim vytvořit dobrou atmosféru. "Jsme v zátěžové situaci, kdy lidé prostě jedou. Její dopad na nás pocítíme až s odstupem," říká Hynek Jůn z Národního ústavu pro autismus.

Mezi základní charakteristiky autismu patří tíhnutí k rituálním činnostem. Narušení harmonogramu lidé s poruchami tohoto typu zvládají s obtížemi, obecně jsou pro ně složité nové situace a změny prostředí. Právě změnám se ale v aktuální situaci v podstatě nelze vyhnout. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů a v domovech pro autisty a mentálně postižené napříč republikou jsou zakázány návštěvy, vycházky jsou velmi omezené. To může u lidí s těmito poruchami vést k úzkostem a depresím. "Může se i stát, že pobyt v uzavřeném prostředí bez možnosti změny bude u některých lidí s mentálním handicapem a autismem zvyšovat agresi," říká Jůn. A dodává: "O to víc se musí personál sociálních služeb snažit v rámci prevence v těchto dnech o aktivity podporující redukci stresu."

Navíc spousta lidí s autismem, kteří mají i mentální handicap, je na podpoře personálu sociálních služeb nebo rodiny přímo závislá. "Někteří třeba nepochopí věci spjaté s koronavirem, ale budou velmi dobře chápat atmosféru tam, kde žijí. Jinými slovy vystrašený a podrážděný personál = vystrašený a podrážděný klient a obráceně," vysvětluje Jůn s tím, že je důležité, aby personál aktivně tvořil dobrou atmosféru kolem klientů s těžším mentálním handicapem.

Snažíme se náročnou situaci utopit v aktivitách v domácnosti

Obdobně k aktuálnímu problému přistupují i pracovníci šternberského poskytovatele sociálních služeb Vincentinum, které má své pobočky i v uzavřené oblasti Olomouckého kraje. "Naši zaměstnanci a dobrovolníci musí zároveň zachovat klid a klást důraz na stabilitu průběhu poskytované podpory a péče. Jejich přístup se totiž odráží v tom, jak situaci vnímají klienti," říká jeho ředitel Karel Ryjáček. Vincentinum se stará o děti, dospělé i seniory s mentálním a kombinovaným postižením. Někteří z nich přitom potřebují celodenní péči. Stejně jako všichni i oni mají omezený přístup k jinak běžným aktivitám. "Snažíme se, aby tato mimořádně vypjatá situace ovlivnila klienty co nejméně. S ohledem na jejich schopnosti pochopit tento stav jim vysvětlujeme důvody všech nutných opatření," popisuje Ryjáček.

Za důležitou vnímá schopnost pracovníků nahradit omezené aktivity nějakými jinými v rámci domácností. "Snažíme se psychicky náročnou situaci 'utopit' v aktivitách zaměřených na chod domácnosti nebo výrobě drobností na Velikonoce, pobytem na terase a uměleckými aktivitami," říká. I při snaze udržet organizaci v co nejběžnějším chodu však Ryjáček přiznává, že obava z toho, že se někdo z obyvatel Vincentina nebo ze zaměstnanců v běžném prostředí s koronavirem setkal a může být nakažen, je velká. Napětí v pracovním kolektivu ale vnímá za úměrné vážnosti situace. "Zaměstnanci nabízí dobrovolnou pomoc i nad rámec pracovních povinností. Vzájemně se podporují a snaží se myslet optimisticky a nepropadat negativním myšlenkám," ujišťuje s tím, že organizace pracuje i s možností, že by muselo dojít k celkové izolaci organizace. Na to jsou podle Ryjáčka mezi zaměstnanci dobrovolníci, kteří jsou ochotni neodcházet ze zařízení po dobu dvou týdnů a poskytovat celodenní péči těm, kteří na ní jsou závislí.

Celý článek najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/je-treba-redukovat-stres-izolace-muze-u-autistu-zvysovat-agr/r~3b94d25a6f6b11ea9d470cc47ab5f122/