Dlouhá rodičovská dětem neprospívá, ukazuje výzkum

Datum publikace: 08. 09. 2021
Periodikum:
seznamzpravy.cz
Dětem, které nastoupily do školky ve třech letech, se daří lépe než těm, které zůstaly výlučně v mateřské péči o rok déle. Ukazuje to studie zaměřená na dopady reformy rodičovského příspěvku z poloviny devadesátých let.

Prodloužení mateřské péče na úkor předškolního vzdělávání může mít nežádoucí dopady na rozvoj lidského kapitálu dětí a na jejich pozdější uplatnění na trhu práce. Institut IDEA CERGE-EI provedl první výzkum nejen v Česku, ale i ve světě, který odhaduje dopad délky mateřské péče – ovlivněné rodinnou politikou – o děti starší tří let na jejich dlouhodobé výsledky. Delší rodičovská dovolená ovlivňuje negativně i pracovní uplatnění matek v letech po návratu na trh práce.

Předškolní dítě (ne)patří jenom k mámě

Dítě má zůstat co nejdéle doma s matkou - velmi silný argument, který zaznívá napříč veřejností. Opírá se o tvrzení, že pro vývoj dítěte je nutný úzký vztah matky, popřípadě pečující osoby a dítěte. Z debaty se velmi často vytrácí druhý rodič, k němuž si dítě má pěstovat úzký vztah také. A zároveň se doteď pořádně nezkoumalo, jaké dopady taková výlučná domácí péče o předškoláky fakticky má.

Více domácí péče = méně práce a méně studia

Nyní se ukazuje, že prodloužená doba, kterou děti stráví doma, snižuje jejich šanci na studium a zároveň zvyšuje šanci na to, že nebudou ani studovat, ani pracovat. Výsledky analýzy dokládají významný vliv reformy rodičovského příspěvku na pravděpodobnost, že děti dotčené reformou ve 21–22 letech nebudou pracovat ani studovat. Tato pravděpodobnost se zvýšila z 10,7 % o 3,7 procentního bodu.

Celý článek najdete zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dlouha-rodicovska-detem-neprospiva-ukazuje-vyzkum-173829#utm_content=obsahovky&utm_medium=result&utm_source=search.seznam.cz&utm_term=d%25C4%259Bti

Související články:
Dívka na trampolíně