Deprese a sebepoškozování. Kvůli covidu přibývá dětí s vážnými psychickými problémy

Datum publikace: 12. 07. 2021
Periodikum:
cnn.iprima.cz
Máme za sebou rok, který nikdo z nás dosud nezažil. Děti téměř nechodily do školy, neměly možnost věnovat se svým koníčkům, chodit na kroužky a musely značně omezit sociální kontakty. Podle ředitelky a zakladatelky Centra LOCIKA Petry Wünschové má tato skutečnost obrovský vliv na křehkou dětskou psychiku. Důsledkem je nárůst úzkostí, depresí a sklonů k sebepoškozování mezi dětmi a mladistvými.

Jste zakladatelkou Centra, které pomáhá dětem a rodičům posilovat zdravé vztahy v rodině a žít bez násilí. Můžete shrnout, jak děti, které už dříve měly určité psychické problémy, zvládly covidový rok a o kolik stoupl obecně zájem o vaše služby?


Jaký dlouhodobý dopad měl pro děti rok v lockdownu, uvidíme až s delším odstupem. Jak na tu situaci reagovaly bylo hezky vidět i na našich službách, kdy jsme na základě poptávky od dětských klientů byli nuceni rozjet krizovou pomoc formou chatu. Tam se denně obrací děti, které kvůli velkému zájmu musí čekat ve frontě. Každý den máme mezi klienty čtyři až pět dětí, které potřebují poradit s rodinnou situací či svým psychickým stavem. Velmi často se objevují témata „závratné úzkosti“, „návrat do školy“, „vztahy s kamarády“, ale i obavy, jestli tu situaci zvládnou. Některé mají sklony k sebepoškozování a myšlenky, že lepší by bylo nebýt.

To znamená, že zájem o pomoc je tak obrovský, že to kapacitně nelze zvládnout?

Ano, máme kapacitu naší krizové pomoci plně vytíženou. Co se týká dětských pacientů, kteří k nám dochází osobně, tak tam jsme bohužel nemohli přijmout všechny, kteří to potřebovali. Kapacita našeho centra je omezená, a navíc výrazně vzrostla závažnost problémů, které naši klienti řeší. Mohu říci, že se nyní setkáváme se situacemi, které skutečně nepamatuji. A to pracuji v oboru přes dvacet let. Bohužel si myslím, že se tím odhalují mezery v nedostatečnosti systému sociálně právní ochrany dětí. Protože řada dětí potřebuje nejen psychologickou a psychiatrickou pomoc, ale také aby bylo ochráněno jejich bezpečí, zdraví a život. Tam je vidět, jak v tomto systému aktuálně selháváme.

Celý článek najdete zde: https://cnn.iprima.cz/dopady-pandemie-na-detskou-psychiku-pribyva-deti-s-vaznymi-psychickymi-problemy-27414

Související články:
ruce