Bezdomovectví se předává z generace na generaci, mladí lidé bez domova často nemají na čem stavět

Datum publikace: 15. 12. 2021
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
Když se mluví o lidech bez domova, často přijde řeč i na téma duševních nemocí. Někdy je těžké odhalit, zda byla duševní porucha to, kvůli čemu člověk skončil na ulici, nebo byl stres spojený se životem bez domova jejím spouštěčem.

Podle Pavla Matějky, vedoucího libereckého denního centra pro lidi bez domova, trpí duševní nemocí minimálně třetina klientů, se závislostí na návykových látkách, nejčastěji na alkoholu, se potýká asi polovina lidí, kteří do denního centra docházejí. Jde ale jen o kvalifikovaný odhad, duševní stav klientů ve službě standardně nezjišťují a stává se předmětem hovoru až ve chvíli, kdy například komplikuje společné soužití na noclehárně. (...)

Kromě duševních nemocí se bezdomovectvím někdy prolínají i rodinné vztahy. „Máme mezi klienty i otce a syny,“ říká Matějka. Na ulici se podle něj ale nedostali spolu. „Mladí lidé, kteří k nám přicházejí, nemají na čem stavět. V dětství a mládí většinou střídali nefunkční rodinu, ze které otec odešel na ulici, s nějakou ústavní péčí, dětským domovem, a když najednou nemají kam jít, je ulice místem, kde už mají nějaké kontakty,“ vysvětluje Pavel Matějka, jak se někdy bezdomovectví předává z generace na generaci.

Celý článek a rozhovor najdete zde: https://wave.rozhlas.cz/bezdomovectvi-se-predava-z-generace-na-generaci-mladi-lide-bez-domova-casto-8637450

 

Žena bez domova