Aplikovaná behaviorální analýza pomáhá dětem s poruchami autistického spektra

Datum publikace: 13. 04. 2021
Periodikum:
ct24.ceskatelevize.cz
Říká se mu sice autismus, ale správně se tento problém označuje jako „poruchy autistického spektra“. Podle Světové zdravotnické organizace patří mezi psychické poruchy. Tento handicap výrazně ovlivňuje vnímání světa – lidé s ním hůře navazují vztahy, složitěji si hledají své místo ve společnosti. Navíc ovlivňuje jejich blízké – fyzicky, psychicky, finančně i sociálně. Přes výrazný pokrok v lékařské vědě také zatím neexistuje univerzální léčba, mnohým autistům se již ale daří alespoň částečně pomoci.

V České republice může být přibližně 200 tisíc osob, které poruchou autistického spektra trpí. Autismus je vrozená vývojová porucha sociálního a emočního vývoje a komunikace, která ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním chováním. Vývoj dítěte je narušen zejména v oblasti slovní a mimoslovní komunikace, vztahů s lidmi, vnímání a představivosti. Projevy jsou velmi různorodé, stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. V diskuzi na ČT24 se moderním metodám práce s autisty věnovali psycholožka Kateřina Thorová z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS) a Karel Pančocha z Institutu inkluzivního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Jak má správně vypadat aplikovaná behaviorální analýza?

Jedním ze způsobů, o němž se ohledně péče o autisty hodně mluví, je takzvaná aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Nejde o nějaký zázračný zlom nebo lék, ale o přístup postavený na vědeckých základech, který může život autisty výrazně zlepšit, pokud ho provádí profesionál. Podle NAUTIS je tato metoda založena na předpokladu, že chování jedince lze ovlivnit změnami v prostředí a zpevňujícími důsledky daného chování. „Postupy dané touto analýzou lze využít například pro rozvoj komunikace, učení se novým dovednostem, podpoře sociální interakce či sebeobsluhy nebo eliminaci nežádoucího chování,“ uvádí organizace.

Celý článek najdete zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3296851-aplikovana-behavioralni-analyza-pomaha-detem-s-poruchami-autistickeho-spektra

Související články:
Chlapec s matkou