Adiktologové chystají nové nástroje pro prevenci duševních nemocí u dětí

Datum publikace: 18. 05. 2021
Periodikum:
prazskypatriot.cz
Rizikové chování u dětí, zejména látkové a nelátkové závislosti, může doprovázet nebo spouštět některé duševní poruchy. Projekt vznikající na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy si klade za cíl zlepšit prevenci v této oblasti.

Do pomoci dětem se zapojí široká škála profesí od pedagogů a školních psychologů, přes dětské praktické lékaře a zdravotní sestry po sociální pracovníky a policisty.

Výsledkem bude vznik regionálních vzdělávacích a preventivních služeb – modulů, které včas zachytí rizikové chování, a tím i možný rozvoj duševních nemocí u dětí a dospívajících. Pilotní moduly se spustí ve třech českých okresech.

Závislost nejen u dětí mohou doprovázet poruchy nálady, pozornosti, depresivní poruchy, případně může užívání některých látek vést také ke spuštění velmi vážných onemocnění, včetně psychóz. Jako ilustrativní příklad lze uvést užívání marihuany a související riziko rozvoje depresivních poruch,“ vysvětluje problematiku hlavní řešitel projektu Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice.

Celý článek najdete zde: https://www.prazskypatriot.cz/adiktologove-chystaji-nove-nastroje-pro-prevenci-dusevnich-nemoci-u-deti/

teenager na lavičce