MUDr. Zuzana Koch

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako lékař na interním oddělení Nemocnice Říčany a na pediatrickém oddělení Nemocnice Kladno. V únoru 2022 otevřela centrum pro děti od 1 do 5 let s autismem, kde poskytuje jako jediná v České republice terapeuticko-intervenční program ESDM ( Early Start Denver Model). Je plně certifikovaná terapeutka v metodě ESDM a zároveň absolvovala kurzy Neurovývojové stimulace, Handle 1 a DIR-Floortime. Pokroky, které denně vidí u svých klientů ji motivují i nadále se vzdělávat a rozšiřovat své vědomosti v problematice autismu. V centru ESDM Praha nyní kromě metody ESDM poskytuje i program Fun with Feelings pro rozvoj emocí u dětí s autismem od 4 do 8 let věku, Neurovývojovou stimulaci a vyšetření ADOS-2.

Články: