Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

Z pozice ředitele se stará o to, aby odborné týmy PROSTOR PRO mohly pomáhat lidem všech generací při zdolávání životních překážek. Před lety ještě jako fundraiser nadšeně přesvědčoval kolegy, že mají rozjet provoz pojízdného klubu pro mládež v nesnázích - a pak se stejně nadšeně staral o publicitu a dárce tohoto mimořádného projektu. S kolegyněmi Gabrielou Lepkovou a Petrou Popelkovou přivedli před dvěma lety v PROSTOR PRO na svět také webovou aplikaci NEMÁ TO NA ČELE, která pomáhá rodičům a učitelům včas a dobře řešit potíže se šikanou v dětských kolektivech.

Odborná knihovna:

Články: