homepage

Když se rodiče rozchází, bývá to pro děti opravdu těžké. Ocitají se v situaci, které nerozumí a nechápou, proč k ní došlo. Většinou mohou prožívat bezmoc, nepochopení a strach. Strach, že je to jejich vina, že ztratí jednoho z rodičů, že už nic nebude stejné jako dřív. Rodiče jsou pro ně často nedostupní, zahlcení svými problémy, v zajetí sporu a vlastních emocí. Děti se často bojí mluvit s nimi o svých pocitech a potřebách. Nechtějí jim přitěžovat, bojí se zklamat nebo se chtějí vyhnout negativní či emotivní reakci ze strany rodičů. Často se cítí zodpovědné nejen za vzniklou situaci, ale také za její řešení a s ním spojené rozhodování. Kolizní opatrovník, kterého jmenuje dítěti soud jako zástupce v řízení, může děti bezpečně provést touto těžkou životní situací. Co patří k jeho úkolům, jak může dítěti pomoci, jaké má postavení v řízení a jaká je jeho role ve vztahu k rodičům dítěte, se dočtete v následujícím článku.

celý článek

Jak vnímáte své neřesti (pití alkoholu, kouření...) ve vztahu k dětem?

Choices

Rodičovské neřesti

Rodičovství je jednou z nejnáročnějších životních rolí, které můžeme převzít. Jako rodiče jistě chceme dětem poskytnout to nejlepší možné prostředí, kde mohou růst a prosperovat. Co ale, když do naší snahy působit na děti dobře zasahují naše vlastní neřesti?

celý článek

Kleine-Levinův syndrom

Kleine-Levinův syndrom je velmi vzácné onemocnění s výskytem jednoho až tří případů na milion obyvatel, které postihuje zejména chlapce. Charakterizováno je střídáním delšího období normálního cyklu spánku a bdění s kratším obdobím nepřekonatelné spavosti, kdy postižené dítě nebo dospělý prospí naprostou většinu dne i noci. Objevuje se nejčastěji v adolescenci, výjimkou není ani časnější vznik v dětství, případně výskyt u mladých dospělých.

celý článek

O čem se mluví