homepage

Každý z nás potřebuje mít pocit kontroly nad vlastním životem. Kontrolující lidé ale potřebují ovládat i životy druhých. Jejich chování může být zastrašující, panovačné, manipulativní. Pokud je spojeno s nátlakem či zastrašováním, jedná se o formu psychického násilí. V zahraniční literatuře se pro takovou formu kontroly používá termín „coercive control“. Tato forma kontrolujícího a nátlakového jednání je už v některých zemích (Velká Británie, Skotsko, Irsko, Francie) postihována také v rámci trestního práva.

celý článek

Zažili jste v rodině nepřiměřenou míru kontrolujícího chování?

Choices

Kratom

V Česku v současnosti probíhá epidemie zneužívání kratomu a závislosti na něm. Ta se týká nejen dospělých, ale často i dětí. Je třeba, aby rodiče byli o této psychoaktivní látce objektivně informováni a dokázali polemizovat se zlehčováním a klamavou reklamou této nebezpečné drogy. Stát v prevenci škod působených kratomem prozatím selhává. Tím důležitější je prevence v rodině, jejíž zásady zmiňujeme v závěru článku.

celý článek

Co jsou nikotinové sáčky a proč se staly „dětským“ fenoménem?

Po vlně elektronických cigaret a zahřívaného tabáku uvedl tabákový průmysl na trh zcela nový produkt, který se nezapaluje ani nekouří. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku se u nás začaly objevovat mezi lety 2018 a 2019. Kvůli jejich široké dostupnosti, nízké ceně, diskrétnosti a atraktivitě pro mladé lidi se staly velmi rychle populární mezi dětmi a dospívajícími. V tomto článku si popíšeme, z čeho jsou nikotinové sáčky složeny, jak se užívají, zda a jak jsou regulované a také si ukážeme několik preventivních tipů pro rodiče.

celý článek

O čem se mluví