homepage

Děti pijí stále více energetických nápojů. Vidím je poměrně často. Jednu plechovku v ruce a druhou v kapse, pěkně po ruce. Starší děti je dokonce kombinují s alkoholem. Následky však mohou být fatální. Rodiče, víte, co pijí vaše děti?

celý článek

Jak vnímáte své neřesti (pití alkoholu, kouření...) ve vztahu k dětem?

Choices

Kolizní opatrovník

Když se rodiče rozchází, bývá to pro děti opravdu těžké. Ocitají se v situaci, které nerozumí a nechápou, proč k ní došlo. Většinou mohou prožívat bezmoc, nepochopení a strach. Strach, že je to jejich vina, že ztratí jednoho z rodičů, že už nic nebude stejné jako dřív. Rodiče jsou pro ně často nedostupní, zahlcení svými problémy, v zajetí sporu a vlastních emocí. Děti se často bojí mluvit s nimi o svých pocitech a potřebách. Nechtějí jim přitěžovat, bojí se zklamat nebo se chtějí vyhnout negativní či emotivní reakci ze strany rodičů. Často se cítí zodpovědné nejen za vzniklou situaci, ale také za její řešení a s ním spojené rozhodování. Kolizní opatrovník, kterého jmenuje dítěti soud jako zástupce v řízení, může děti bezpečně provést touto těžkou životní situací. Co patří k jeho úkolům, jak může dítěti pomoci, jaké má postavení v řízení a jaká je jeho role ve vztahu k rodičům dítěte, se dočtete v následujícím článku.

celý článek

Kleine-Levinův syndrom

Kleine-Levinův syndrom je velmi vzácné onemocnění s výskytem jednoho až tří případů na milion obyvatel, které postihuje zejména chlapce. Charakterizováno je střídáním delšího období normálního cyklu spánku a bdění s kratším obdobím nepřekonatelné spavosti, kdy postižené dítě nebo dospělý prospí naprostou většinu dne i noci. Objevuje se nejčastěji v adolescenci, výjimkou není ani časnější vznik v dětství, případně výskyt u mladých dospělých.

celý článek

O čem se mluví

 • zamyšlený muž
  Za vzestupem psychických potíží dětí může stát i pesimismus rodičů

  Zdroj: marianne.cz, 06.06.2023
  Pokud chcete vychovat úspěšné děti, projevujte více optimismu. Vyplývá to ze závěrů studie Chicagské univerzity ve spolupráci s The Wall Street Journal. Podle této studie celých 78 % oslovených Američanů nevěří, že život generace jejich dětí bude lepší , než byl pro ně. A vlastně není divu. Denně jsme vystaveni neradostným zprávám: ať už se týkají ekonomické situace, zhoršující se klimatické krize, nedůvěry v politiku.

 • dlaně s mincemi
  Sociální problém není jenom chudoba

  Zdroj: kurzy.cz, 06.06.2023
  Za příznivými statistikami, které řadí Česko k zemím s nejmenším podílem chudých lidí, se skrývá značně velká část populace těch, jimž příjem ze zaměstnání neumožňuje důstojný život. Sociální antropoložka Lucie Trlifajová upozorňuje, že za příznivými statistikami, které řadí Česko k zemím s nejmenším podílem chudých lidí, se skrývá značně velká část populace těch, jimž příjem ze zaměstnání neumožňuje důstojný život. Jak se vlastně zkoumá chudoba?

 • vystrašený pohled
  Rozhovor: Život ve strachu. Jaké je to žít se sociální fobií?

  Zdroj: medium.seznam.cz, 05.06.2023
  Přinášíme rozhovor s klientkou sociálně aktivizační služby pro rodiny o jejím neutichajícím strachu z lidí i náročné minulosti, v rámci které si prošla brzkým těhotenstvím, drogami i dluhy.

 • šanony
  Tisková konference k iniciativě „Dětství bez násilí“, 1. června 2023

  Zdroj: vlada.cz, 05.06.2023
  Za posledních osm let zemřelo v rodinách na následky násilí v České republice 44 dětí. Téměř 800 z nich mělo trvalé zdravotní následky z důvodu této násilné zkušenosti a přes 15 000 dětí potřebovalo péči psychologa a přes 3 300 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči.

 • telefon
  Proč už pro Linku bezpečí není vysvědčení takové téma a kvůli čemu děti nejčastěji volají? Odpovídá sociální pracovnice

  Zdroj: news.refresher.cz, 04.06.2023
  V rozhovoru se dozvíš, jak pracovníci a pracovnice na Lince bezpečí pomáhají zvládat sebevražedné myšlenky, proč už vysvědčení není takové téma, ale i to, s čím se na linku obrací trans děti ze škol a gymnázií.