homepage

Věnujme pozornost dětem tak, aby ze společného kontaktu měli užitek děti i rodiče. Záměrně zdůrazňuji rodiče, neboť ve chvíli, kdy se rozhodneme mít děti a tento malý zázrak vstoupí do našeho života, je pro nás čas strávený s dětmi hlavním programem.

celý článek

Jak často s dětmi provozujete některou z následujících aktivit: sport, návštěva divadla či kina, společné čtení, společná hra?

Choices

Příbuzenská pěstounská péče

Pěstounská péče (dále PP) tvoří, společně s pěstounskou péčí na přechodnou dobu (PPPD) a osvojením, základní kameny snahy státu a společnosti postarat se o děti, o které nechtějí, nemohou, nebo nedovedou pečovat jejich biologičtí rodiče. V této oblasti probíhá poměrně dynamický názorový vývoj včetně snahy o adekvátní uchopení z pohledu legislativy. To je patrné na probíhající politické diskuzi související s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., (dále jen Zákon o SPOD). V takové diskuzi se často ztrácí odborné pohledy, a naopak hlasitě zaznívají různé předsudky, pseudoargumenty, nepravdy či polopravdy. Předmětem podobné diskuse se stala i situace tzv. příbuzenských pěstounů. Proto jsme v Centru psychologické pomoci (dále CPP) pokládali za stěžejní uskutečnit výzkumné šetření, provedené na reprezentativním vzorku této specifické skupiny.

celý článek

Dejte ho na speciální školu, tam mu bude líp. Pětina znevýhodněných žáků čelí tlaku na změnu školy, zjistil výzkum

Každý pátý rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se setkal s návrhem či požadavkem, aby potomek změnil školu nebo třídu. Polovina rodičů takové žádosti vyhoví a týká se to i dětí s lehčími hendikepy. Vyplývá to z výzkumu, který pro neziskovou organizaci Spolu, z. s. vypracovala výzkumná společnost PAQ Research. „Tlak na vyčleňování těchto dětí mimo běžné školy může snížit jejich šance na pozdější uplatnění ve společnosti,“ upozornil šéf PAQ Daniel Prokop.

celý článek

O čem se mluví