Závislostní chování dětí a dospívajících na počítačích, televizi a mobilech

Odkaz

Rozhovor s Mgr. Jaroslavem Vackem z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty VFN UK v Praze, který objasňuje rizika vzniku závislostního chování dětí a dospívajících na moderních technologiích.