Odklad školní docházky a alternativní školství (waldorfská pedagogika)

Odkaz

Odklad školní docházky - ano, či ne? Řeší ho v mnoha rodinách - včetně těch, odkud docházejí děti do takzvaných Waldorfských mateřských škol. I proto se Šance Dětem zeptala Mgr. Táni Smolkové na to, jaká specifika, má waldorfská pedagogika, ale hlavně - jaký zaujímá k odkladům tento druh alternativní pedagogiky a potažmo školství, postoj.