Magnetická rezonance

Zobrazovací metoda používaná ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla.