Duchennova svalová dystrofie

Duchennova svalová dystrofie je vrozené onemocnění projevující se postupným ochabováním svalstva nemocného. Projevy nemoci postihují prakticky výhradně chlapce, dívky mohou být přenašeči. Nejprve postihuje dolní končetiny a pánev, později trup, horní končetiny, krk a dýchací svalstvo. Nejpozději kolem třináctého roku jsou chlapci upoutáni na invalidní vozík. Smrt nastává obvykle mezi dvacátým a třicátým rokem jako důsledek srdeční nebo dechové nedostatečnosti.