Chromozomální aneuploidie

Chromozomální aneuploidie jsou odchylky v počtu chromozomů. Řada numerických abnormalit je neslučitelná s životem (všechny autozomální monozomie, většina trizomií, polyploidie) a ty, které přežití dovolují, způsobují většinou závažné syndromy.