Zkušenosti rodičů s prvními projevy autismu u svých dětí [rukopis]