Životní spokojenost, depresivita a sebehodnocení žen pečujících o zdravotně postižené dítě

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá životní spokojeností, depresivitou a sebehodnocením žen, které pečují o zdravotně postižené dítě. Nejprve uvádíme hlavní poznatky, teoretické přístupy a současné studie, které se zabývají pro naši práci důležitými pojmy: životní spokojeností, depresivitou a sebehodnocením. Dále se zaměřujeme na definování zdravotního postižení, dopadů a nároků, které jsou kladeny na pečovatele a na posttraumatický rozvoj. Prokázali jsme, že ženy, které pečují o dítě s postižením, mají nižší životní spokojenost, vyšší depresivitu a nižší sebehodnocení, než matky ze skupiny porovnávací, které tuto starost nemají. Zároveň jsme z analýzy odpovědí na otevřené otázky zjistili, že většina respondentek z výzkumné skupiny má problém s nedostupností odlehčovacích a asistentských služeb, s únavou a stigmatizací ve společnosti. Pro ženy má velký význam zaměstnání, ač většina z nich pracovat nemůže. Ideální pracovní místo je podle nich zkrácený úvazek s volnou pracovní dobou. Většina žen vnímá posttraumatický rozvoj v podobě změny životních priorit.

Související obsah

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/362300/ff_m/