Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice: (expozice kritickým událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005)

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou zátěže a stresu pracovníků záchranných služeb v České republice zaměřený na výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005.

Šeblová, Jana, Kebza, Vladimír a Vignerová, Jana. Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice: (expozice kritickým událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005). Československá psychologie, 2007, 51(4), s. 404-417. ISSN 0009-062X.

Související obsah

Další informace k tématu syndromu vyhoření naleznete ve videorozhovoru:

HOSKOVCOVÁ, Simona, Eva LABUSOVÁ a SIRIUS. Rodiče a syndrom vyhoření. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 08. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=J3oKxFEZD64.

a/nebo článku:

LABUSOVÁ, Eva a SIRIUS. Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 27. 6. 2013, aktualizováno: 31. 10. 2013 [cit. 2014-03-03]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/mohou-syndromem-vyhoreni-trpet-i-rodice-87.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001074893&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 51, č. 4 (2007)