Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o zaměstnanosti.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=58235&Section=1&IdPara=1&ParaC=2