Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákoník práce.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=62694&Section=1&IdPara=1&ParaC=2