Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb079-03.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-cervna-2003-o-odpovednosti-mladeze-za-protipravni-ciny-a-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-4510.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=55745&Section=1&IdPara=1&ParaC=2