Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=55745&Section=1&IdPara=1&ParaC=2