Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Autor/ka
Rok vzniku:
1998
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob.

Poznámka: Zákon je známý též pod triviálním názvem "Zákon o znakové řeči".

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=46706&Section=1&IdPara=1&ParaC=2