Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace o základech inkluzivní pedagogiky se zaměřením na problematiku postižených, narušených a ohrožených žáků.

Lechta, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 435 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002028983&local_base=CNB