Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole

Autor/ka
Viktor Lechta
Peter Zászkaliczky
Blanka Kudláčová
Ladislav Požár
Daniela Ostatníková
Marta Horňáková
Ondrej Matuška
Tomáš Jablonský
Naďa Lohynová
Annette Leonhardt
Marie Vítková
Jozef Šimko
Marián Šimko
Magdaléna Romančíková
Margita Schmidtová
Ema Kollárová
Ján Hučík
Andrea Šedibová
Katarína Vladová
Barbara Králiková
Olga Zápotočná
Viera Andreánska
Jolana Laznibatová
Jozef Štefánik
Ladislav Horňák
Kateřina Vitásková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace o základech inkluzivní pedagogiky se zaměřením na problematiku postižených, narušených a ohrožených žáků.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/36202/pdf.

Lechta, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 435 s. ISBN 978-80-7367-679-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002028983&local_base=CNB