Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči

Autor/ka
Marína Mikulajová
Iris Rafajdusová
Rok vzniku:
1993
Jazyk dokumentu
Slovenština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice narušené řeči a schopnosti komunikovat.

MIKULAJOVÁ, Marína a RAFAJDUSOVÁ, Iris: Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči. Bratislava: M. Mikulajová, I. Rafajdusová, 1993. ISBN 8090044506.

Recenze na dílo: https://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/1264/53-54.pdf.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/publication/1281278