Využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce pojednává o využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra. Práce obsahuje celkem čtyři kapitoly, tři kapitoly jsou teoretické, vymezují pojem poruchy autistického spektra, zabývají se vzděláváním, zaměřují se na nové přístupy a metody při výchově osob s autismem. Čtvrtá kapitola je praktická, jedná se tedy o výzkumnou část. Tato kapitola zkoumá vliv Son-Rise programu především na vývoj sociálních dovedností u tří dětí s autismem.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/391820/pedf_m/