Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor/ka
Věra Mášková
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tématem diplomové práce je alternativní komunikace a možnosti jejího využívání při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. První část je teoretická a popisuje problematiku alternativní komunikace a možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část je praktická a je zde popsán výzkum zaměřený na možnosti využívání alternativní komunikace při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.Zabývá se také vlivem alternativní komunikace na socializaci dítěte, možnostmi dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti alternativní komunikace a na dostupnost informací o alternativních komunikačních systémech.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/92823/pedf_m/