Výuka znakového jazyka

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Český znakový jazyk se za posledních 16 let stal součástí běžného života osob se sluchovým postižením. Postupně se zvyšuje jeho společenský status, je objektem lingvistických výzkumů i odborných studií a své pevné místo zaujal také v edukaci sluchově postižených dětí. Sluchově postiženým bylo rovněž zákonem č. 155/1998 Sb. o znakové řeči přiznáno právo na používání znakového jazyka jako plnohodnotného komunikačního systému. Tyto zásadní změny jsou příčinou zvýšeného zájmu o studium znakového jazyka ze strany rodičů sluchově postižených dětí, učitelů, tlumočníků i laické veřejnosti.

Zdroj dat
http://www.ksp.upol.cz/cz/clenove/profil/langer/clanky/2006-Vyuka.pdf