Vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1986
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1986, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.

Původní znění vyhlášky (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb24-86.pdf.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=37139&Section=1&IdPara=1&ParaC=2