Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška MŠMT o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Původní znění vyhlášky (bez změn a novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2016/sb0010-2016.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-21-ledna-2016-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-a-zaku-nadanych-20929.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=85705&Section=1&IdPara=1&ParaC=2