Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhláška MŠMT o předškolním vzdělávání.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59248&Section=1&IdPara=1&ParaC=2