Videoanalýza jevů probíhajících při aktivitách se psem u dětí s ADHD se zaměřením na impulzivitu a schopnost sebeovládání

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem této diplomové práce je nabídnout odpověď na otázku, jaké jevy se odehrávají při cíleně vedených aktivitách se psem/canisterapii v interakci dětí s ADHD a psem, se zaměřením na ovládání impulzivity v chování těchto dětí. Výzkum byl proveden formou kvalitativní analýzy videonahrávek. Převážná většina jevů, které se vyskytly během zaznamenaných aktivit se psem, měla aktuální pozitivní vliv na impulzivní chování dítěte. Nejčastější reakcí na chování psa při nesprávném chování dítěte bylo napravení tohoto chování a reakcí na úspěšné provedení zejména náročných úkolů byla radost ze zážitku úspěchu a pochválení psa. Pes se tak projevil jako dobrý motivační podnět pro změnu chování dítěte. V dlouhodobějším horizontu má dobrá schopnost sebeovládání, která se podporuje i těmito interakcemi, vliv na kvalitnější život jedince, snížení rizik způsobených impulzivním jednáním a rozhodováním a také na snížení počtu situací ohrožujících samotný život jedince.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/79017/fss_m