Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V dnešním Klíči se budeme zabývat Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009, tedy v loňském roce a od února letošního roku se Úmluva stala součástí našeho právního systému. Z pohledu Úmluvy se podíváme na potřebu změn v oblasti opatrovnictví a dosavadní praxe zbavování svéprávnosti a na transformaci sociálních služeb. Navštívíme Karlovarský kraj, kde realizují za podpory Evropského sociálního fondu a dalších fondů projekt "Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele." Nahlédneme do několika příběhů dnes již bývalých obyvatel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech a pokusíme se zjistit, jak ovlivnilo jejich životní situaci osamostatňování a integrace do společnosti.

Délka videa: 00:25:42.

Zdroj dat
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/210562221700016/