Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté dívky

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují velmi vzácný případ mimoplicní tuberkulózy u 14leté pacientky ze Somálska. Dívka byla přijata v těžkém stavu pro rozsáhlou multicystickou intraabdominální expanzi a výraznou kachexii s podezřením na tumor. Histologické vyšetření mezenteria s následným pozitivním kultivačním nálezem prokázaly tuberkulózní etiologii. Jednalo se o TBC mezenteriálních uzlin s ohraničeným peritoneálním výpotkem. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat. Při léčbě čtyřkombinací antituberkulotik spolu s kortikoidy se během dvou měsíců klinický stav výrazně zlepšil a nitrobřišní nález ustupoval, což prokázala kontrolní magnetická rezonance. Dívku jsme převedli na ambulantní léčbu, která trvala celkem devět měsíců. Při kontrolní sonografii břicha měla již normální nález.

Authors present a rare case of extrapulmonary tuberculosis in a 14 years old girl from Somalia. She was admitted in a serious status for large multicystic intraabdominal expansion suspicious from tumor. Histological and microbiological findings confirmed tuberculous etiology. The diagnosis of tuberculosis of mesenterial lymphnodes with peritoneal ascites was set down. Reservoir of the infection was not found. The treatment with combination of four antituberculous drugs and Prednison proved after two months of duration an ameliorated clinical status and an improved result of NMR. The treatment was finished after nine month. The abdomen sonography is physiological.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0009_Tuberkuloza_pobrisnice_u_ctrnactilete_divky.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)