Terapie afázie: teorie a případové studie

Autor/ka
Zsolt Cséfalvay
Milena Košťálová
Marta Egryová
Jana Marková
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice poruch vývoje řeči z různých léčebných úhlů pohledu.

Cséfalvay, Zsolt a kol. Terapie afázie: teorie a případové studie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 978-80-7367-316-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001753404&local_base=NKC