Teofylin, betamimetika, antihistaminika

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Další část cyklu je věnována lékům, které jsou v pediatrii hojně používané, i když procházejí fázemi preskripce různé intenzity. Teofylin a jeho deriváty mohou být příčinou velmi vážných intoxikací, podobně jako některá antihistaminika II. generace. Naproti tomu selektivní beta-2 mimetika po počátečních obavách se ukázala jako velmi bezpečná farmaka a i příznaky z předávkování jsou mírné a zpravidla spontánně odeznívající.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200505-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 5 (2005)