Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborný portál k problematice inkluzivního vzdělávání v ČR, jehož hlavním řešitelem je Jan Michalík, hlavní řešitelskou institucí je pak Uinverzita Palackého v Olomouci.

Už více než dvacet let se u nás hovoří o podpoře vzdělávání znevýhodněných dětí. Za tu dobu do běžných škol nastoupily tisíce a dětí se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Mnohé děti se setkaly se zájmem, podporou a dobře uzpůsobenými podmínkami.  Hodně z nich je však stále vzděláváno bez respektu k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Jen někdy je chyba na straně konkrétní učitelky či učitele, obecně české školství stále ještě nenabízí servis obvyklý západních zemích EU.

V průběhu let 2013 až 2015 byly vytvořeny a v praxi ověřeny Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, série Metodik (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a návrhy obecných Standardů činnosti asistenta pedagoga. Pro všechny pedagogické pracovníky byla vytvořena nová kurikula vzdělávacích kurzů a uskutečněny kurzy ve všech regionech ČR. Podrobnosti o všech činnostech a uskutečněných výstupech projektu naleznete na stránkách http://www.inkluze.upol.cz/portal/.

K realizaci projektu se spojili odborníci z univerzitního prostředí, zejména Univerzity Palackého v Olomouci a z neziskových organizací  – zejména organizace Člověk v tísni, ale i dalších partnerů, jako je Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ČR. Jsme rádi, že v oblasti sociálního znevýhodnění můžeme spolupracovat i s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

Zdroj dat
http://www.inkluze.upol.cz/portal/